D5渲染挑战赛|个人作品

老师作业d5渲染

主题:D5渲染挑战赛
制作者:腾滕疼
使用的显卡型号:rtx3060
工作流:草图大师+d5
后期处理简要说明: P2d5直接出图
模型是否为原创:是
模型来源:自建(家具饰品为素材)

作品描述:

4 个赞

lulululululululululululululululu…lumion????

不好意思哈哈哈没看清楚,原来是建模软件不限 :sweat_smile:

感谢参赛~ :smile: